Den mest använda antagningstjänsten för yrkeshögskolor. Från ansökan till färdig klasslista. yh-antagning.se hjälper skolan att spara tid, öka kvaliteten och följa en rättssäker process. Läs mer på www.yh-antagning.se.

Ansökan

Sökande ansöker och laddar upp de underlag som krävs för utbildningen. Skolan behandlar inkomna ansökningar.

Antagning

yh-antagning.se sammanställer beslutsunderlaget åt ledningsgruppen som fattar beslut om antagning och antagningsbesked skickas ut.

Klasslista

Sökande tackar ja eller nej. Om någon tackar nej erbjuds förste reserv plats med automatik. När antagningen är klar finns det en mängd färdiga rapporter.

Anpassad tjänst för genomförande och uppföljning av yrkeshögskoleutbildningar med funktionalitet för schema, betygshantering, LIA, kursutvärderingar, dokumentation, kursplanering mm. Läs mer på learnpoint.se

Planering

De studerande och kurser finns registrerade i Learnpoint. Dessutom kan Learnpoint användas för schemaläggning.

Undervisning/Praktik

Skolan kan lägga ut utbildningsmaterial, skriva nyheter, dokumentera, samla in och fastställa betyg samt stöd för hela LIA-processen.

Uppföljning

Efter genomförd kurs kan skolan genomföra kursutvärderingar och sedan sammanställa statistik för utbildningsledare och ledningsgrupp.